Přehled hlášení bolidů-2015-10-31
Logo ASU
 

2015-10-31

Čas: 19:10 SEČ/SELČ
Místo : Hořice
Okres: Jičín
Okolnosti pozorování:
z auta cestou domů něco málo po 19. hod při nájezdu na most obchvatu města Hořice. Objekt se objevil zprava (východu) a zhasl zhruba na severu. Domnívali jsme se, že se jedná o rachejtli, vzhledem k tomu, že bylo 31.10. neboli Haloween

Jasnost : jasné jako letící rachejtle těsně před bouchnutím a rozprsknutím se na malá světýlka. Tak
Trvání:
Začátek dráhy : východ, výše nad obzorem
Konec dráhy: sever, zmizelo to nad městem Hořice níže než byl horizont s kopcem
Popis bolidu:
Domnívali jsme se, že se jedná o vypálenou rachejtli, která, ale místo nahoru letěla šikmo dolu a místo očekávaného vybouchnutí zhasnula. Za rozšířenou ^^koulí^^ zůstávala dlouhá stopa zbarvená do zelena.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2015-11-01/17:01
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008