Přehled hlášení bolidů-2015-10-31
Logo ASU
 

2015-10-31

Čas: 19:05 SEČ/SELČ
Místo : Zábřeh na Moravě
Okres: Šumperk
Okolnosti pozorování:
pouze jasná obloha s hvězdami

Jasnost : velmi vysoká jasnost
Trvání: 4-5
Začátek dráhy : severovýchod oblohy
Konec dráhy: severní část oblohy
Popis bolidu:
objekt byl velký, při průletu atmosférou se nebe rozzářilo mnohonásobně větší jasností, než jakou bývá nebe osvětleno měsícem. Objekt poté spadl severním směrem za obzor. Pár sekund po ^^této podívané^^ byla ještě viditelná dráha letu objektu v podobě mraku kouře (samozřejmě ve směru jeho letu).
Zvukové jevy: při průletu atmosférou byl slyšet zvuk podobný výbuchu ohňostroje nebo rachejtle slyšitelný

Do databáze vloženo 2015-11-01/12:01
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008