Přehled hlášení bolidů-2015-04-25
Logo ASU
 

2015-04-25

Čas: 02:00 SEČ/SELČ
Místo : Mikulov
Okres: Beclav
Okolnosti pozorování:
Bohuel pouze sekundrn projevy letu - svteln zblesk
pozorovan stenm oknem, navc v rozespalosti, take mm
pouze mlhavou pedstavu o pesnm ase. Jde mi sp o
kontrolu, zda opravdu v uvedenm ase peltal zpadn od
Mikulova bolid.

Jasnost : Jasnj ne Msc - dolo k vraznmu ozen mstnosti, srovnatelnmu s vystelenou svtlic.
Trvání: 5
Začátek dráhy : zpadn od Mikulova
Konec dráhy: zpadn od Mikulova
Popis bolidu:
Svteln zblesk pozorovan na vchodn zdi mstnosti
(mstnost opatena stenmi okny na Z a V) - stopa
bolidu tedy musela zanat i konit zpadn od
pozorovatele. Stny se pohybovaly smrem nahoru,
pedpokldm tedy let od zenitu k horizontu. Zblesk byl
kolsav - jas byl zpotku vysok, pak krtce zeslbl a
opt zeslil, ne zcela zanikl.
Zvukové jevy: nezaznamenny

Do databáze vloženo 2015-04-30/10:30
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008