Přehled hlášení bolidů-2014-12-09
Logo ASU
 

2014-12-09

Čas: xx:xx SEČ/SELČ
Místo : Silnice mezi ervenou Vodou a tty
Okres: umperk
Okolnosti pozorování:
Cesta autem, prvn jsem myslel, e je to ohostroj nicmn se jednalo o
mnohem silnj a hlavn jednorzov svteln kaz trvajc 2-5 vtein
siln intenzity. Jako ve dne.
Hovoil jsem zrovna se znmm, a ten dil na Zlnsku. ekl mi e vid to
sam.

Jasnost : Jako za blho zasnenho dne. Pehldl jsem cel dol.
Trvání: 4
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Obkt jsem nevidl ale znm na zlnsku ano.
Zvukové jevy: Ne

Do databáze vloženo 2014-12-10/21:10
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008