Přehled hlášení bolidů-2014-12-09
Logo ASU
 

2014-12-09

Čas: 17:15 SEČ/SELČ
Místo : Most
Okres: Most
Okolnosti pozorování:
Při pohledu z okna směřujícím k východu jsem spatřil velice jasný bod namodralé či nazelenalé barvy podobný ohňostroji, který však během cca 2 - 3 sekund prolétl s mírně sestupnou drahou cca od severu k východu a zhasl. Vzhledem k velice malému úhlu dráhy k horizontu je velice nepravděpodobné, že se skutečně jednalo o zábavní pyrotechniku, která by musela být vystřelena v úhlu dráhy pohybu zdroje světla. Přičemž ona dráha byla přímá a tak i vzhledem k rychlosti pohybu zdroje světla lze s velkou mírou pravděpodobnosti pyrotechniku jako zdroj vyloučit (jsem povoláním střelmistr a ^^amatérský^^ odpalovač ohňostrojů). První co mě napadlo, že se jedná o bolid nebo zánik nějakého kosmického tělesa.
Vzhledem k popsanému jevu a malé pravděpodobnosti trajektorie zábavné pyrotechniky, jasu a vysoké rychlosti oproti tělesům na oběžné dráze kolem Země by mne velice zajímalo co jsem to vlastě viděl a zda je opravdu nejednalo o zánik umělého tělesa či bolid. V případě zájmu bych byl ochoten pokusit se upřesnit dráhu pohybu mnou pozorovaného zdroje světla.

Jasnost : jas větší než měsíc, úhlová velikost asi menší
Trvání: 2
Začátek dráhy : severovýchod (zakryto okenním otvorem)
Konec dráhy: jihovýchod
Popis bolidu:
Jas po celou dobu výše popsaného letu byl stejný, za zdrojem světla byla znatelná krátká stopa, zdroj se nerozpadl, ale zhasl.
Zvukové jevy: nezaznamenány - v pohoji běžela televize

Do databáze vloženo 2014-12-10/11:10
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008