Přehled hlášení bolidů-2014-12-09
Logo ASU
 

2014-12-09

Čas: 18:xx SEČ/SELČ
Místo : osada Suchdol - Nov dvory
Okres: Blansko
Okolnosti pozorování:
nhodn pi penen vc z chalupy .p. 39 do auta jsem
zahldl letc velmi svtl pedmt, kter jsem v prvnm
okamiku zamnil za zbavnou pyrotechniku (pro porovnn
jasu a velikosti jako by pozorovanou ze vzdlenosti do 20
metr)ale nedoprovzenou dnm zvukem. Vhled byl omezen
sousednmi budovami, proto i doba pozorovn byla velmi
krtk

Jasnost :
Trvání: 1
Začátek dráhy : vchod
Konec dráhy: zpad
Popis bolidu:
velmi jasn kompaktn z mho pohledu velikosti fotbalovho
me, kter se nerozpadal, nicmn za sebou zanechval
viditelnou stopu. Vzhledem k omezenmu prostoru pozorovn v
tomto seku byl jas konstantn. as berte s velkou rezervou
18:00 +- 15 min. Nepodval jsem se na hodinky.
Zvukové jevy: bez zvukovch projev

Do databáze vloženo 2014-12-10/10:10
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008