Přehled hlášení bolidů-2014-12-09
Logo ASU
 

2014-12-09

Čas: 17:15 SEČ/SELČ
Místo : Blov
Okres: Zln
Okolnosti pozorování:
Pi prci na stavb jsem byl pekvapen jasnm zelenm
svtlem probhajcm po okol pede mnou. Po otoen o
180st. jsem uvidl bezhlun se rozpadajc zelen
pedmt. V prvn chvli jsem pedpokldal zbavnou
svtlici, ovem bolid zmizel za mraky... Takt let
probhal v horizontle od smru vchodo - vchodo - sever
na zpado - zpado -jih. Bohuel jsem neml v dan
okamik hodinky - as je odhadnut s pesnost cca 10 min.

Jasnost : Jako osvtlovac svtlice.
Trvání: 3
Začátek dráhy : Nad Velkm vozem, cca 40 stup nad horizontem, smr Tlumaov
Konec dráhy: Nad Velkm vozem, cca 40 stup nad horizontem, smr Kojetn
Popis bolidu:
Velikost srovnateln se silnou svtlic. Od zcho bodu odpadaly zc body. Tvar komety. Velmi zvltn zelen jas.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2014-12-09/22:09
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008