Přehled hlášení bolidů-2014-12-09
Logo ASU
 

2014-12-09

Čas: 17:15 SEČ/SELČ
Místo : Břeclav - Poštorná
Okres: Břeclav
Okolnosti pozorování:
Na hrázi podél Dyje směrem protiproudu na pravé straně 100 metrů před mostem přes Dyji byl pozorován silný záblesk. Prostor pozorování byl ve tmě mírně ozářený veřejným osvětlením z mostu a projíždějícími auty.
Záblesk byl velmi silný, jakoby se blízko rozsvítila světlice. Záblesk trval asi tři vteřiny a ke konci se zářící objekt rozdělil do více kusů a poté zhasnul poměrně vysoko nad horizontem. Záblesk byl bez zvukového projevu a pocitově byl letící objekt velmi blízko. Objekt letěl směrem od východu k severozápadu a směřoval k zemi.

Jasnost : velmi silná - např. blikající sanitka jedoucí ve tmě v těsné blízkosti
Trvání: 3
Začátek dráhy : letící z východu nad hlavami od Břeclavi
Konec dráhy: rozpad na severozápadu o polovinu níž oproti výšce začátku dráhy
Popis bolidu:
letící jasně zářící ovál se stopou, ke konci dráhy rozpad na více kusů a zhasnutí
Zvukové jevy: žádný

Do databáze vloženo 2014-12-09/20:09
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008