Přehled hlášení bolidů-2014-12-09
Logo ASU
 

2014-12-09

Čas: 17:17 SEČ/SELČ
Místo : mezi obc Tebaov a Kraskov
Okres: Svitavy
Okolnosti pozorování:
Pi jzd autem po osvtlen komunikaci z obce Tebaov
do obce Kraskov, bylo v momet poulin souvysl
osvtlen pesvceno prletem svtcho tlesa, kter se
v dob rozzen nachzelo jihovchodn nad vozem.To
podle stn poulinch lamp. Poloha pozorovn je
49,8489503N 16,6953772E. Stail jsem zastavit, vylzt z
vozu a jet pozorovat rozpad bolidu a jeho svtelnou
ru.Co mne fakt tve, e zhruba hodinu ped kazem,
jsem vypnul palubn kameru vozu.Vrrr.

Jasnost : Bylo vidt nkolik kilometr do krajiny.cca 4km
Trvání: 8
Začátek dráhy : v hlu ticeti stup jihovchodn od msta pozorovn
Konec dráhy: prlet deset stup jin nad mstem smr 49,8566628N 16,6401061E
Popis bolidu:
Prnik jsem nespatil, jen podle slc intenzity svtla
a drhy stn. V dob kdy jsem vylezl zvozu dolo k
explozi a nsledn rozdlen na asi esti kus. Dva
vt a tyi men. Vechny drely obdobnou rychlost a
letli pospolu do plnho zhasnut. Svtlo bylo
zelenobl a bl. Svteln stopa byla vidt krtce cca
12sec, ale vzhledem k tomu, e jsem stl pod
rozsvcenmi lampami, musela vydret daleko dle.
Zvukové jevy: Zvukov jev byl fascinujc. Prvn, kter jsem kdy slyel. V 17:20 , tedy ti minuty po explozi, se

Do databáze vloženo 2014-12-09/19:09
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008