Přehled hlášení bolidů-2014-02-03
Logo ASU
 

2014-02-03

Čas: 21:24 UT
Místo : Praha-Malešice
Okres:
Okolnosti pozorování:
pozorováno těsně před zahájením pozorování dalekohledem
zákrytu planetkou

Jasnost : jasnější než Sírius, -2 mag
Trvání: >2
Začátek dráhy : nevím (odhaduji v Jednorožci, nad J-JV), každopádně výše nad obzorem než končil; začátek
Konec dráhy: v Lodní zádi, cca 10 stupňů nad obzorem
Popis bolidu:
letěl k obzoru ne úplně kolmo, ale pod úhlem cca 75 stupňů
(směrem více k východu než k západu) a spíše se zjasňoval
(na konci, i když byl níže a zčásti ^^za větvemi stromu^^, tak se
mi jevil nejjasnější)
Zvukové jevy: ne

Do databáze vloženo 2014-02-05/00:05
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008