Přehled hlášení bolidů-2013-10-01
Logo ASU
 

2013-10-01

Čas: 20:10 SEČ/SELČ
Místo : obec Ptice
Okres: Praha-západ
Okolnosti pozorování:
Při ukládání dětí
jsem střešním oknem
zpozoroval poměrně
pomalý přelet
nadstandardně
jasného bolidu,
který se prakticky v
nadhlavníku rozpadl
na cca 3 části.
Za dobu od
zpozorování jsem
stačil upozornit
děti a ty ještě
viděly let a
vyhasnutí dvou ze
tří částí po
rozpadu.

Jasnost : jádro zdánlivě cca 2-3x větší než Venuše
Trvání: 3
Začátek dráhy : jih až jjz, cca 5st. před nadhlavníkem (omezeno oknem)
Konec dráhy: sever až ssv, cca 10st. za nadhlavníkem
Popis bolidu:
Na příletu mě zaujal
poměrně zdánlivě
pomalý let a to, že
jsem zřetelně
pozoroval rozdíl
jasného jádra a
poloprůhledného
zářivého oblaku
kolem i stopu dlouho
možná 5 i více
úhlových stupňů.
Tímto se lišil od
běžných pozorování,
která máme poměrně
často.
V nadhlavníku došlo
k rozpadu na 3
(viditelné) části, z
nichž jedna vyhasla
velmi rychle a dvě
zbývající na cca
3-4x delší dráze,
nicméně ve srovnání
s příletem rovněž
poměrně rychle.
Na příletu jsem měl
výhled omezený
střešním oknem,
takže bolid mohl být
pozorovatelný i
mnohem dříve.
Zvukové jevy: nepozorovány, nicméně máme dobře izolující okna

Do databáze vloženo 2013-10-01/21:01
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008