Přehled hlášení bolidů-2013-01-14
Logo ASU
 

2013-01-14

Čas: 20:30 SEČ/SELČ
Místo : Křenice
Okres: Praha-východ
Okolnosti pozorování:
nepředvídaná okolnost

Jasnost :
Trvání: 300
Začátek dráhy : západ
Konec dráhy: východ
Popis bolidu:
Z kuchyňského okna jsem viděla 4 světla pomalu se
pohybující k mému domu. Každé světlo letělo jinou
rychlostí. Když jsem vyšla ven, světla se na cca 10 vt
zastavila a poté letěly dál pomalu směr východ. Byla
jsem jak v úžasu a bohužel až po cca 4 min. jsem tento
úkaz 2x vyfotila mobilním telefonem.
Zvukové jevy: jemné šelestění

Do databáze vloženo 2013-01-20/16:20
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008