Přehled hlášení bolidů-2012-11-14
Logo ASU
 

2012-11-14

Čas: 20:08 SEČ/SELČ
Místo : východně od města Lanškrouna
Okres: Ústí nad Orlicí
Okolnosti pozorování:
Mezi obcí Lubník a Tatenicemi byl pozorován pád tělesa
směřující od jihu na sever pod úhlem cca dvacet
stupňů.Protože bylo jasné nebe bez mraků, byl rozpoznat
vstup do atmosféry následován prudkým rozsvícením a
dlouhou dráhou letu asi 1/2 obzoru. Jev byl zakončen
nepatrnou explozí do palcovitého tvaru a úlomky rychle
pohasli. Světelná čára plynů trvala zhruba 2,5 sec. Míra
světelného ozáření krajiny se rovnala téměř dennímu
světlu.

Jasnost : denní světlo
Trvání: 3,5
Začátek dráhy : jihovýchodně od města Lanškrouna nad Moravskou Třebovou
Konec dráhy: Severovýchodně od města Lanškrouna nad Štíty
Popis bolidu:
Rovná úzká dráha bílomodré barvy, téměř barvy
elektrického výboje, při vstupu do atmosféry kolísavá
světelnost,před koncem dráhy došlo k nepatrné explozi
do tvatu palcátu a hned po tom drobné úlomky ihned
uhasli, světelná stopa nebývale široká, trvala 2,5 sec
Zvukové jevy: žádné

Do databáze vloženo 2012-11-15/18:15
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008