Přehled hlášení bolidů-2012-11-14
Logo ASU
 

2012-11-14

Čas: 20:07 SEČ/SELČ
Místo : Praha - Libuš, ulice Provozní
Okres: Praha
Okolnosti pozorování:
Průchod ulicí Provozní od autobusu k domu směrem na
východ.

Jasnost : několikrát jasnější než ^^silná^^ hvězda poblíž - vlevo od jevu
Trvání: 1/2
Začátek dráhy : západ (mírně k jihu) ve výši té ^^silné hvezdy^^
Konec dráhy: západ
Popis bolidu:
dráha směrem zhora šikmo dolů doleva cca pod úhlem
45°, délka dráhy cca 4-5 průměrů měsíce - pomalý pohyb
zesilující jas až rozprsknutí v cca polovině dráhy a pak
zase zeslabující (váhám, zda jsem neviděl rachejtli)
Zvukové jevy: žádné - v místě zvukové pozadí města (LIBUŠ)

Do databáze vloženo 2012-11-14/20:14
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008