Přehled hlášení bolidů-2012-11-13
Logo ASU
 

2012-11-13

Čas: 18:42 UT
Místo : Ondřejov
Okres:
Okolnosti pozorování:
jasná obloha

Jasnost : -3,5 až -4 mag
Trvání: 0,5
Začátek dráhy : ocas Labutě
Konec dráhy: hlava Labutě
Popis bolidu:
Meteor rychle zjasnil a asi 0,5 sekundy zářil na hranici
bolidu a meteoru žlutým až bílým světlem. Úhlová
velikost asi 1/5 průměru Měsíce. Pak ještě asi 0 až +1
mag jasný bodový objekt pokračoval asi 0,1 s, než
zcela pohasl. Žádné výrazné zjasnění ani stopa po
přeletu. Pravděpodobně šlo o příslušníka roje Taurid.
Zvukové jevy: ne

Do databáze vloženo 2012-11-14/07:14
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008