Přehled hlášení bolidů-2012-09-18
Logo ASU
 

2012-09-18

Čas: 20:47 SEČ/SELČ
Místo : Kemp Knížecí rybník u Tábora
Okres: Tábor
Okolnosti pozorování:
na souřadnicích přibližně 49°24^41.279^^N,
14°43^51.041^^E (bráno z ortofotomapy www.mapy.cz)
spatřen velmi jasný bolid, který přerušovaně zářil po
dobu minimálně 1,5 až 2 vteřiny. Ihned po spatření
kontrolován čas, 20:47, sekundy bohužel nevím přesně.
Bolid padal nad západním nebo jihozápadním obzorem,
po chvilce odvozování ze souhvězdí střelce do souhvězdí
štíra. rychlost pádu odhadem 10° za vteřinu.

Jasnost : jasnost neporovnatelná s běžnými objekty na obloze, s vyjímkou Měsíce, zdroj světla byl nav
Trvání: 2
Začátek dráhy : souhvězdí střelce
Konec dráhy: souhvězdí štíra
Popis bolidu:
výrazně zářící objekt nad vrcholky stromů, mírně sestupující.
Záře dvakrát pohasla a znova se objevila, stopa přibližně 1°
dlouhá, barva žlutooranžová až oranžová. Bez viditelného
rozpadu na více kusů, ale zdroj světla nebyl homogenní, byly
patrné mírně barevně odlišné části světla.
Zvukové jevy: bez zvukových jevů

Do databáze vloženo 2012-09-18/21:18
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008