Přehled hlášení bolidů-2012-02-21
Logo ASU
 

2012-02-21

Čas: 21:10 SEČ/SELČ
Místo : Lípa nad Orlicí
Okres:
Okolnosti pozorování:
Dobrý den.
Při cestě do lázní v
Karlově Studánce
jsem ve 21:10 SEČ
hod. viděl ze svého
vozu letící svítící
objekt, který se
pohyboval stejným
směrem jako je
silnice č. 11 tedy
východním.
S největší
pravděpodobností se
nejednalo o Iridium.
Objekt nezjasnil ani
náhle nepohasl.
Objekt se pohyboval
rychleji.

Pozoroval jsem jej z
auta ze silnice č.
11 v obci Lípa nad
Orlicí. Lat:
50,13821 Long:
16,10398
Letící objekt byl
viditelný min. 15
sekund poté, co jsem
jej spatřil a
zastavil vozidlo.

Jasnost : -4
Trvání: 7
Začátek dráhy : 95 st 45 výška - hrubý odhad
Konec dráhy: 90 st 30 výška - hrubý odhad
Popis bolidu:
Mám fotomontáž z
místa - denní snímek
se zakreslením dráhy
(přibližně)
Kam jej má poslat?

Nejsem si jist,
zdali jsem již toto
hlášení neposílal.
Nikde v poště jsem
ale nenašel
odezvu....
Zvukové jevy: ne

Do databáze vloženo 2012-09-12/09:12
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008