Přehled hlášení bolidů-2012-08-29
Logo ASU
 

2012-08-29

Čas: 18:09 SEČ/SELČ
Místo : silnice mezi obcemi Volduchy a Svojkovice
Okres: Rokycany
Okolnosti pozorování:
Při jízdě autem z jedné místní firmy spatřen silně zářící bod
letící šikmo dolů po obloze. Přibližný směr letu od obce
Skelná huť na obec Mýto. Vzdálenost samozřejmě nemohu
odhadnout, ale při otevření mapy je jasně patrný směr letu.

Jasnost : Podstatně jasnější než Venuše. Přímo oslňoval i za dne.
Trvání: 4-5
Začátek dráhy : obec Skelná huť výška cca 10 km (odhad podle letadel)
Konec dráhy: obec Mýto výška cca 1 km (odhad podle letadel)
Popis bolidu:
Velmi jasný bod ,pohybující se šikmo dolů ,zpočátku velmi
rychle, ke konci dráhy prudce zpomalil a zhasl.
V případě zájmu, jsem ochoten pořídit foto. z místa
pozorování a zakreslit přibližnou dráhu letu.
Zvukové jevy: Neslyšel jsem

Do databáze vloženo 2012-09-01/14:01
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008