Přehled hlášení bolidů-2012-07-09
Logo ASU
 

2012-07-09

Čas: 23:05 SEČ/SELČ
Místo : Slovinsko, Tolmin, za vesnicí Gabrje, nad řekou Sočou
Okres: Tolmin
Okolnosti pozorování:
Večer před usnutím
venku jsem vleže
pozoroval oblohu nad
sebou, většina
oblohy byla jasná, v
dáli (od SV) byla
slyšet bouřka a
zvolna se nasouvala
oblačnost. Bolid se
do mého zorného pole
dostal přes strom,
který jsem měl nad
sebou (resp. vedle
sebe), přibližně od
JZ a zmizel mi za
blízkým lesem
přibližně na SV. Nic
jsem si na místě
nepoznamenal, a
údaje proto lovím z
paměti a hledáním v
mapě, nemusí být
tedy přesné.

Jasnost : mnohem jasnější než hvězdy a planety
Trvání: 2
Začátek dráhy : JZ, asi 60 st. nad obzorem (ze zákrytu stromu)
Konec dráhy: SV, asi 45 st. nad obzorem (zmizel za lesem)
Popis bolidu:
Jako při pozorování
meteorů, ale mnohem
jasnější, neumím
určit magnitudu, ale
bylo to myslím asi
tak jasné jako
záblesk Iridia.
Zvukové jevy: Žádné (kromě bouřky v dáli)

Do databáze vloženo 2012-08-02/15:02
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008