Přehled hlášení bolidů-2003-08-23
Logo ASU
 

2003-08-23

Čas: 20:45 SEČ/SELČ
Místo : Brno - Kohoutovice
Okres:
Okolnosti pozorování:
večer chvíly po západu slunce (nebyly zatím vidět žádné
hvězdy)
jasnoJasnost : několika násobně větší než mars v těchto dnech
Trvání: 5
Začátek dráhy : nezaznamenán - zpozorván pibližně v zenitu
Konec dráhy: téměř přesný sever, přibližně 20 nad horizontem
Popis bolidu:
Velice jasný objekt ( ostré bíle světlo přesto, že
obloha byla stále ozářené sluncem , které bylo kousek
pod horizontem ) s pozorovatelným "ohnivým" chvostem a
slabou kouřovou stopou. Odhad jasnosti velmi přibližný,
protože na obloze nybyl jiný referenční objekt. Jasnost
po celou pozorovanou dráhu přibližně stejná s mírně
klesající tendencí. V závěru pozorován rozpad na několik
menších kusů.
Zvukové jevy: vzhledem k přelétavájícím letadlům a hluku města nemohu potvrdit

Do databáze vloženo 2003-08-27/16:27
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008