Přehled hlášení bolidů-2003-08-13
Logo ASU
 

2003-08-13

Čas: 12:30 SEČ/SELČ
Místo : Brno-Bohunice
Okres: Brno
Okolnosti pozorování:
Jasný den, obloha bez mraků.

Jasnost : -
Trvání: 20
Začátek dráhy : východ
Konec dráhy: západ
Popis bolidu:
Zpozorovali jsme spolu s manželkou výraznou přímou tmavou
kouřovou stopu od obzoru k obzoru přes celou oblohu z
východu na západ. Bohužel jsme neviděli původce tohoto
jevu. Stopa se částečně kryla se stopou vysoko letícího
dopravního letadla, z čehož bylo patrné, že černá kouřová
stopa se nachází výše než bílé zplodiny letadla, odhadem
2-3x (20-30km?) Tmavý kouř byl cca 5x širší než zplodiny
letadla a se na rozdíl od bílých zplodin letadla se
rozplynul cca během 20 sekund. Rozplýval se téměř stejně
rychle po celé délce, takže nemohu s jistotou říci, zda
se objekt pohyboval z východu na západ, či ze západu na
východ. Bylo zřejmé, že původce tohoto jevu se musel
pohybovat mnohem rychleji než pod ním letící letadlo.
Nevím, zda se jednalo o bolid a rád bych se dozvěděl
skutečnou příčinu tohoto jevu a také pozoroval-li ho
ještě někdo jiný.
Zvukové jevy: V hlluku města žádné.

Do databáze vloženo 2003-08-19/14:19
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008