Přehled hlášení bolidů-2012-03-27
Logo ASU
 

2012-03-27

Čas: 23:21 SEČ/SELČ
Místo : Opava
Okres: Opava
Okolnosti pozorování:
Vidl jsem na obloze neznm tleso, pipomnajc kometu.

Jasnost : jasn cca jako venue
Trvání: 2
Začátek dráhy : od severo-vchodu (od Malch Hoitic) od Velkho vozu
Konec dráhy: za obzor na jihozpad smrem na Olomouc
Popis bolidu:
vidl jsem bod letc po obloze, kter zanechval svtelnou
stopu dlouhou cca 3-5 stup (tohle je oprava pedchozho
hlen, byly zadny patn asov daje)
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2012-03-27/23:27
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008