Přehled hlášení bolidů-2012-03-27
Logo ASU
 

2012-03-27

Čas: 23:21 SEČ/SELČ
Místo : Opava
Okres: Opava
Okolnosti pozorování:
el jsem po ulici a vidl jsem nejsp kometu

Jasnost : mezi velkm vozem a Marsem, bylo jasno, vidt la zeteln
Trvání: 2
Začátek dráhy : od severo-vchodu jakoby od Velkch Hotic
Konec dráhy: za obzor na jihozpad smrem na Olomouc
Popis bolidu:
vidl jsem bod, kter se rychle pohyboval a zanechval
svtelnou stopu. stopa o dlce cca 3-5 (jeden stupe=jeden
palec nataen ruky)
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2012-03-27/23:27
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008