Přehled hlášení bolidů-2003-07-15
Logo ASU
 

2003-07-15

Čas: 04:34 SEČ/SELČ
Místo : Klá�terec nad Ohří
Okres: Chomutov
Okolnosti pozorování:


Jasnost : -3 a� -5
Trvání: 5
Začátek dráhy : západ obec Kotvina asi 45stupňů
Konec dráhy: jih od místa pozorování asi 40 stupňů
Popis bolidu:
Bylo to15.7.2003 v Klá�terci nad Ohří ráno v 4.34hodin.
Objekt se pohyboval od západu k východu, jeho vý�ka byla
asi tak 450 nad ji�ním obzorem. Sklon dráhy letu byl asi
3 a� 50. Rozpadl se asi tak na 5 kousků přibli�ně přímo
na jih od mého pozorovaného místa. Byl to úchvatný
pohled, svítalo a já v tuto dobu koukám na letadla, jak
lítají a ranní slunce je osvětluje, ale toto bylo trochu
jiné. Bílá �iroká čára a vpředu bílý světlý bod, který se
pohyboval rychle od západu k východu. Přibli�ně
uprostřed, asi tak někde na jih od mého místa se jakoby
zastavil a vybuchl a rozpadl se na několik kousků, které
ji� nezářili. Celá doba pozorování trvala asi tak 3 a� 5
vteřiny.
Zvukové jevy: �ádné

Do databáze vloženo 2003-07-17/15:17
Komentář:
Za svetla, ani radiometr uz nebezel.
JB


Lenka - 23.9. 2008