Přehled hlášení bolidů-2011-08-20
Logo ASU
 

2011-08-20

Čas: 21:45 SEČ/SELČ
Místo : Lipnice u Sp?len?ho Po??
Okres: Plze? jih
Okolnosti pozorování:
n?hodn? pozorov?n? z terasy chaty. Bohu?el nebyla
spat?ena cel? dr?ha, byla kryta st?echou chaty. To plat?
i o dob? trv?n

Jasnost : cca 2x v?t?? ne? Venu?e
Trvání: 1
Začátek dráhy : p??mo nad hlavou
Konec dráhy: severoz?pad
Popis bolidu:
jasn? meteor, kter? se na konci dr?hy rozpadl na dv?
??sti (dr?ha men?? ??sti se vych?lila).
Zvukové jevy: sy?en

Do databáze vloženo 2011-08-23/15:23
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008