Přehled hlášení bolidů-2011-08-20
Logo ASU
 

2011-08-20

Čas: 22:20 UT
Místo : Szczecin
Okres: Polska/ Zachodniopomorskie
Okolnosti pozorování:
sta?am na balkonie

Jasnost : du?o ja?niejsze od gwiazdy
Trvání: 40
Začátek dráhy : zach?d
Konec dráhy: wsch?d
Popis bolidu:
obiekt lecia? z wi?ksz? predko?ci? ni? samolot, ?wieci?
jasnym ?wiat?em( je?niejszym od gwiazd) by? wi?kszy od
gwiazd,kszta?t okr?g?y, poczym zacz?? przygada? i w ko?cu
znik? ca?kowicie.
Zvukové jevy: brak

Do databáze vloženo 2011-08-20/22:20
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008