Přehled hlášení bolidů-2011-08-05
Logo ASU
 

2011-08-05

Čas: 22:15 SEČ/SELČ
Místo : Krajsk hvezdre? a planetrium Maximilina Hella, Duklianskych hrdinov 21, 96501 iar nad Hronom, S
Okres: iar nad Hronom, SR
Okolnosti pozorování:
Ke?e mme pokazen kupolu pozorovate?ne robil
som piatkov prehliadku oblohy pre verejnos? na
terase planetria. Vo vyie uvedenom ?ase som
nastavoval ?alekoh?ad a po vkrikoch nvtevnkov
som pri poh?ade na oblohu spozoroval letiaci bolid.
Nevidel som teda za?iatok kazu. Bohuia? nemal
som pri sebe hodinky ani telefn, ako ani nikto z
prtomnch, ke?e pri projekcii v planetriu
predchdzajcej pozorovaniu je to zakzan. daj
o ?ase je teda zna?ne nepresn, nako?ko som sa
nemohol okamite venova? zaznamenaniu kazu.

Jasnost : -8 mag.
Trvání: 2
Začátek dráhy : hlava hada - alt.: 45st. az.: 220st.
Konec dráhy: chvost korpina - alt.: 5st. az.: 180st.
Popis bolidu:
Prelet bolidu sprevdzali dve vzplanutia, pri?om po
druhom (omnoho jasnejom) bolo mon
pozorova? zjavn fragmentciu a v? po?et
samostatne letiacich lomkov. Na za?iatku bol
meteor biely, pribline v ?ase prvho vbuchu sa
farba zmenila na vrazn zelen a ku koncu prela
do ltej a oranovej.
Zvukové jevy: neboli pozorovan

Do databáze vloženo 2011-08-09/14:09
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008