Přehled hlášení bolidů-2011-08-02
Logo ASU
 

2011-08-02

Čas: 22:20 SEČ/SELČ
Místo : Psek
Okres: Psek
Okolnosti pozorování:
Pozorovno pouhm okem

Jasnost : min. -6 (jist? jasn?j ne Venue)
Trvání: 2
Začátek dráhy : P?iblin? v souhv?zd Jet?rky
Konec dráhy: P?iblin? v souhv?zd Liti?ky
Popis bolidu:
Jednalo se o velice jasn meteor (bolid) lutav barvy s
relativn? obvyklm pr?b?hem zm?n jasnosti, tj. nr?st,
trvn, pokles. Krom? zna?nho jasu se jevila i vysoce
pravd?podobn kou?ov stopa nsledujc samotn
lomek (pozorovateln v pr?b?hu pr?letu atmosfrou).
Zvukové jevy: Bez zvukovch jev?

Do databáze vloženo 2011-08-02/23:02
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008