Přehled hlášení bolidů-2011-05-21
Logo ASU
 

2011-05-21

Čas: xx:xx SEČ/SELČ
Místo : Mnichovice
Okres: ??any
Okolnosti pozorování:
bohuel p?esn ?as nevm, nenapadlo m? se
podvat kolik je hodin, mohlo bt lehce po p?lnoci

Jasnost :
Trvání: 1
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
p?i pozorovn jsem se dvala z Mnichovic pod trat,
sm?rem na Bokovsk vrch (tzn. sm?rem k dlnici) -
nad obzorem se objevila rychle padajc z?c
koule, z?ila oranovozelenm sv?tlem, a rychle
zapadla ^^za Bokovsk vrch^^, cca b?hem jedn
sekundy, to sv?tlo bylo velk spe jako m?sc ne
jako hv?zda.. nemohl to bt ^^oh?ostroj^^, na nebi se
to objevilo nhle a velice rychle to padalo dol? bez
zvukovho doprovodu..
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2011-05-23/11:23
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008