Přehled hlášení bolidů-2011-03-21
Logo ASU
 

2011-03-21

Čas: 20:35 SEČ/SELČ
Místo : Slan, Bezru?ova ulice
Okres: Kladno
Okolnosti pozorování:


Jasnost : velmi jasn, jako kdy svt m?sc v pl?ku
Trvání:
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Najednou jsem uvid?la na obloze (skrz aluzije v
okn?) velmi siln luto-oranov sv?tlo, kter se
po obloze pomalu sunulo sm?rem od jihu k severu.
P?eltlo ^^to^^ p?es d?m a z?stalo stt na obloze a
stle velice siln? svtilo. Pak se op?t trochu
posunulo zase zastavilo. Cht?la jsem si p?inst
dalekohled, ale ne jsem se vrtila z vedlej
mstnosti (to mohlo trvat 3-4 vt.) kaz byl pry?.
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2011-03-24/13:24
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008