Přehled hlášení bolidů-2011-03-05
Logo ASU
 

2011-03-05

Čas: 21:52 SEČ/SELČ
Místo : 497^N, 1659^E
Okres: Vykov
Okolnosti pozorování:
Jasn obloha, bezv?t?, -2C, triedr 10x56

Jasnost : -5
Trvání: 2,5
Začátek dráhy : Aur kolem M38
Konec dráhy: Cnc, nebo jet? pr stup?? sm?rem k Leo
Popis bolidu:
P?i pozorovn oblohy mezi theta Aur a beta Tau
zachycen rychle pohybujc se z?iv objekt s
vraznm posunem do lut barvy. Trajektorii bylo
mon k p?ekvapen pozorovatele uchopit triedrem a
sledovat. Po asi 2s dolo k rozpadu na 2 kusy,
kter po dal cca 0,5s zhasly. P?i rozpadu jeden
kus vrazn? zaostval. Sv?teln stopa bolidu byla
dlouh, odhadem a 10.
Zvukové jevy: bez zvukovho doprovodu

Do databáze vloženo 2011-03-06/01:06
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008