Přehled hlášení bolidů-2011-02-26
Logo ASU
 

2011-02-26

Čas: 19:52 SEČ/SELČ
Místo : 4912^11^^ N _ 01426^25,28^^ E
Okres: ?esk Bud?jovice
Okolnosti pozorování:
Odjd?l jsem z obce Hn?vkovice na levm
b?ehu Vltavy sm?rem na Tn nad Vltavou ak na
lev stran?, cca nad Temelnem, jsem zhldl
neznm padajc p?edm?t na obloze. Bylo velmi
jasno bez mrak?.

Jasnost : vce ne m?sc
Trvání: 3
Začátek dráhy : cca azimut 260
Konec dráhy: cca azimut 260
Popis bolidu:
Odjd?l jsem z obce Hn?vkovice na levm
b?ehu Vltavy sm?rem na Tn nad Vltavou ak na
lev stran?, cca nad Temelnem, jsem zhldl
neznm padajc p?edm?t na obloze. Byl
vodorovn? prothl a z?il jako ho?c kus klacku
modrozelenm plamenem. P?ipadalo mi, e je
pom?rn? daleko a z toho vyplvala i moje vaha, e
byl dlouh minimln? 30 - 50m. D?ve ne se
p?iblil k horizontu (lesu na kopci), tak plamen
zhasl. Nem?l jsem ?as se p?i ?zen vozu na kaz
po?dn? podvat.
Zvukové jevy: jel jsem v aut?, nic jsem neslyel

Do databáze vloženo 2011-03-02/07:02
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008