Přehled hlášení bolidů-2011-02-26
Logo ASU
 

2011-02-26

Čas: 19:49 SEČ/SELČ
Místo : u Sovnek (u Bezna), E14st46m19vt, N50st22m50vt
Okres: Mlad Boleslav
Okolnosti pozorování:
venku, u auta, p?i pozorovn oblohy o?ima s dcerou
(t jej vid?la)

Jasnost : ur?it? jasn?j ne Srius
Trvání: 1,5
Začátek dráhy :
Konec dráhy: rozhran Tau, Cet, Eri
Popis bolidu:
let?l p?iblin? kolmo k obzoru, zelen a zelenolut
barva, vid?l jsem jen jeho konec (po dobu max. 1,5 s);
ir stopa (stopa vid?t jen v t?snm zv?su u
meteoru)
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2011-02-27/11:27
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008