Přehled hlášení bolidů-2011-01-08
Logo ASU
 

2011-01-08

Čas: 17:50 SEČ/SELČ
Místo : ?enovice
Okres: ?esk Bud?jovice
Okolnosti pozorování:


Jasnost : jasn?j ne nejjasn?j hv?zda
Trvání: 3
Začátek dráhy : 20 stup?? nad horizontem
Konec dráhy: st?echy dom?
Popis bolidu:
meteor rozpadl na n?kolik kus?, zelen z?e, let?l
mnohem pomaleji ne b?n meteor kter se jen
mihne - velmi nzko nad horizontem - patrn?
dopadly lomky na zem
GPS souradnice mista odkud jsem meteor videl je
49 02 03.01 S a 14 21 41.04 V
Meteor jsem videl smerem na souradnici
49 02 02.75 S a 14 21 36.31 V
Zvukové jevy: nebyl slyet dn zvuk

Do databáze vloženo 2011-02-11/18:11
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008