Přehled hlášení bolidů-2011-02-08
Logo ASU
 

2011-02-08

Čas: 06:30 SEČ/SELČ
Místo : silnice cca 2km od obce Jersn sm?rem na Nad?jov
Okres: Jihlava
Okolnosti pozorování:
nhodn? spat?en pravd?podobn bolid

Jasnost : jasn (cca 2x jasn?j ne Venue)
Trvání: 2
Začátek dráhy : jjz (cca 500m nad obzorem)
Konec dráhy: ssv
Popis bolidu:
Pohybujc se t?leso cca 2x v?t ne Venue, letc
od jjz k ssv, ve vce cc 500m nad zem.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2011-02-09/09:09
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008