Přehled hlášení bolidů-2011-02-08
Logo ASU
 

2011-02-08

Čas: 06:33 SEČ/SELČ
Místo : ?esk Bud?jovice,Jelmo
Okres: ?esk Bud?jovice
Okolnosti pozorování:
V aut? na silnici z ?mova t?sn? p?ed
?.Bud?jovicemi na severn obloze ze zpadu na
vchod sv?teln kaz.B?hem cesty do obce
Jelmo,asi 15 min.,rozedn?n a na jasn obloze bl
stopa jako po letadle.Nebyla rovn,ale
klikat,hlavn? na konci.Vedla mi nad hlavou ve
sm?ru od obce Hosn ,Jelmo,Liov.

Jasnost : nejjasn?j na obloze
Trvání: 3
Začátek dráhy : zpad
Konec dráhy: vchod
Popis bolidu:
jasn? svtc,dozelena zbarven,kapkovit tvar,na
vchodn obloze zhasnul a na chvilku zbyl jen
oranov svtc opar
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2011-02-08/20:08
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008