Přehled hlášení bolidů-2011-02-08
Logo ASU
 

2011-02-08

Čas: 06:25 SEČ/SELČ
Místo : obec Vit?jovice - viz popis sv?telnho kazu
Okres: Prachatice
Okolnosti pozorování:


Jasnost : 1/3 pr?m?ru m?s?nho kotou?e v pl?ku
Trvání: 1
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Pozorovno bylo z jedoucho auta z Prachatic do
?,Bud?jovic

Msto pozorovn: v p?li cesty mezi obc
Vit?jovicemi (okr,PT) a k?iovatkou sttn silnice
?.145 (Netolice-Vimperk), vlevo ve sm?ru jzdy.
?as pozorovn: 8.2.2011, 6.25 SE?
Doba jevu: cca 1s
Vka nad obzorem: 25-35 st.
Dlka stopy: cca 10 st.
Tlouka stopy: cca 1 st. (1/3 pr?m?ru m?s?nho
kotou?e v pl?ku)
Barva: kanrkov? lut s p?echodem do zelen a
modr-takto se v pr?b?hu pozorovn barvy m?nily
Zvuk: nebyl zaznamenn vzhledem p?i jzd? v aut?
Ostatn: kou?ov stopa byla patrn, dokonce jsem
vid?l i t?leso(bylo oz?eno vychzejcm slunce),
rychlost nebyla nijak velk, spe pomalej a ve
velmi malm hlu k rovin? horizontu, odhad tak
10st. maximln?. Bolid zaz?il od msta
pozorovatele zpadnm sm?rem,(sm?r letu: jjz-ssv)
zhruba nad Husincem a let?l sm?rem na Bavorov.
P?ipadalo mi, e bolid nen od mho pozorovn
nijak zvl? daleko.Zajmalo by m?, zda toto
zachytily celooblohov kamery, nebo? jsem nabyl
dojmu, e se mohl kus zachovat, a dopadnout na
zemsk povrh v ?R, potamo v jinch ?echch. Byl
jsem v letech 1970-1978 ?lenem astronomickho
klubu na hv?zdrn? v ?.Bud?jovicch, kde jsme
pozorovali i v noci, (Perseidy, Geminidy apod.)take
mm nakoukno dost pozorovn, n?kolik bolid?
jsem i sm vid?l, ale tento kaz byl opravdu velmi
zvltn.
Na hv?zdrn? jsem se jako ?len klubu aktivn?
zabval meteority, meteoritnmi krtery a vltavny.
Zvukové jevy: nezjit?ny

Do databáze vloženo 2011-02-08/09:08
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008