Přehled hlášení bolidů-2011-02-08
Logo ASU
 

2011-02-08

Čas: 06:31 SEČ/SELČ
Místo : ??any
Okres: Praha vchod
Okolnosti pozorování:
nhodn pozorovn cestou na autobus

Jasnost :
Trvání:
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Zahldl jsem pouze odlesk zblesku na okn? domu
p?i pohledu k severo-vchodo-vchodu. Odlesk m?l
lutozelenou barvu a zdroj mohl bt ve vce 20 a
25 nad obzorem ve sm?ru azimutu asi 120 (WNW). V
dan chvli jsem tm sm?rem m?l zakryt vhled, o
n?kolik vte?in dle jsem u nic na obloze nevid?l.
Jev jsem p?ipisoval lidsk ?innosti (sv?tlo od
auta) a formul? vypl?uji na zklad? shodnosti s
pozorovnm pan Smolkov.
Zvukové jevy: nic

Do databáze vloženo 2011-02-08/07:08
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008