Přehled hlášení bolidů-2010-08-07
Logo ASU
 

2010-08-07

Čas: 21:35 SEČ/SELČ
Místo : Janovice
Okres: Frdek-Mstek
Okolnosti pozorování:
Mm chalupu na samot?, v okol je v noci naprost
tma, pozoruji hv?zdy v noci na balkon?. Tento
objekt spat?il i manel a m matka.

Jasnost : jako m?sc p?i pl?ku
Trvání: 4
Začátek dráhy : vchod
Konec dráhy: jih
Popis bolidu:
velmi osl?ujc, jasn koule letc od vchodu na jih
byla velmi velk. Byla viditeln i kdy let?la za
stromy.
Nikdy jsem nic takovho nevid?la.
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2010-08-19/22:19
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008