Přehled hlášení bolidů-2010-08-07
Logo ASU
 

2010-08-07

Čas: 21:41 SEČ/SELČ
Místo : Doln Lutyn? - Loc: 4954^1.103^^N, 1823^51.15^^E
Okres: Karvin
Okolnosti pozorování:
byl jsem na zahrad?

Jasnost : mnohem mnohem jasn?j ne hv?zdy, snad jak m?sc
Trvání: 9
Začátek dráhy : sm?rem na zpad ~60 nad obzorem ( mezi stromy )
Konec dráhy: jih - 20 nad obzorem
Popis bolidu:
velk, byly vid?t jednotliv lomky a stopa z
n?kolika ?ar
po zhaen jet? min 3 sv?tl te?ky hned zhasly


Zvukové jevy: b?hem pozorovn nic, p?edtm jsem d?lal n?jak mal hluk

Do databáze vloženo 2010-08-09/17:09
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008