Přehled hlášení bolidů-2010-08-03
Logo ASU
 

2010-08-03

Čas: 22:30 SEČ/SELČ
Místo : P?sek - Z?tav
Okres: P?sek
Okolnosti pozorování:
noc

Jasnost : jasn?j?? a z??iv?j?? ne? M?s?c.
Trvání: 2
Začátek dráhy : z?pad
Konec dráhy: v?chod
Popis bolidu:
sed?li jsme u ohn? a vid?li velkou ohnivou kouli, u kter?
byl vid?t plamen, kter?m je obklopena. Uprost?ed ohn? bylo
pevn? t?leso. Pozorov?n? trvalo cca 2 sec. Byli jsme ?ty?i
a nikdo z n?s nic podobn?ho nikdy nevid?l. P?ekvapuje n?s,
?e se ?daje o tomto neobvykl?m t?lese nikde neobjevily v
m?di?ch.
Zvukové jevy: bez zvukov?ch jev?

Do databáze vloženo 2010-08-05/13:05
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008