Přehled hlášení bolidů-2010-07-31
Logo ASU
 

2010-07-31

Čas: 22:00 SEČ/SELČ
Místo : Ohrozim
Okres: Prost?jov
Okolnosti pozorování:
Nhodn? spat?eno p?i pozorovn oblohy.

Jasnost : -6 mag (nejjasn?j objekt na obloze)
Trvání: 4
Začátek dráhy : vchod
Konec dráhy: zpad
Popis bolidu:
Velmi jasn objekt, pohybujc se rychlost cca 20
stup?? za sec. Stopa cca 15 stup?? pripomnala
kondenza?n stopu letadla - velmi jasn a velmi
rychle mizc (jako kdyby padal ho?c objekt).
Prosm o informaci o jak objekt se mohlo jednat.
Zvukové jevy: Bez zvuku.

Do databáze vloženo 2010-08-01/22:01
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008