Přehled hlášení bolidů-1805-10-21
Logo ASU
 

1805-10-21

Čas: 23:00 SEČ/SELČ
Místo : Milčice
Okres: Kolin
Okolnosti pozorování:


Jasnost : hodně jasné
Trvání: 120
Začátek dráhy :
Konec dráhy:
Popis bolidu:
Dne 21. října v 11 hodin v noci z čisté zatmělé oblohy na
východní straně učinila se přejasná otevřenina, od čehož
všechna země osvícena byla, tak jako by nejjasnější slunce
svítilo, že jehla na zemi spatřiti mohla se, a to asi 2
minuty trvalo. Potom zase nebe zavřelo a zůstala čára
červená krvavá, na dlouho půlnoční strany k polední se
táhnoucí a trvala asi 5 nebo 6 minut.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2002-02-25/14:25
Komentář:
Item z novin nro. 45 vzato (z 9. listopadu). Dne 24. října v 7 hodin hodin večer v Hamburku a v okolní krajině k straně západní viděli na nebi ohnivou kouli, která s velkým hřmotem se rozpukla a potom z toho vyšel velmi dlouhý popelavé barvy a propletaný ocas, jenž přes 10 minut viděti se mohl.


Lenka - 23.9. 2008